logga-genomskinlig-bakgrund.jpg

hey-taurus.jpg

ENGLISH

 

Taurus erbjuder en kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol

Kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol – framtidens motorbränsle.

Taurus Energy AB kommersialiserar ett omfattande utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Forskningen bedrivs och har bedrivits av världsledande forskare och har hittills resulterat i 9 patent.

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden, som skyddas av 13 internationellt patenterade mikrobiologiska processer, gör det möjligt att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvaror som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder.

Bakom den nya metoden för etanolframställning ur skogs- och jordbruksavfall står en forskargrupp bestående av framstående experter från åtta länder. Eftersom många olika råmaterial kan användas – några exempel är halm, stjälkar från majs och solrosor och spillmaterial från skogsbruket – kan metoden i princip användas av producenter i hela världen.

Taurus Energys affärsidé är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden till energiproducenter på en global marknad.

Etanol som motorbränsle är idag på stark frammarsch, bland annat som en följd av stigande oljepriser och en allt striktare internationell miljölagstiftning. Världsmarknaden för etanol som motorbränsle uppskattas inom kort uppgå till mer än 300 miljarder svenska kronor per år.

Huvudägare i Taurus Energy är Avanza Pension.

Taurus Energy finns i Ideon Science Park i Lund.

Nyheter

2014-08-28

Taurus Energy offentliggör status av aktuella partnerdiskussioner

Taurus Energy har idag pågående relationer med många av de största etanoltillverkarna i världen. Totalt förs diskussioner och förhandlingar med tiotal företag såsom etanolproducenter, petroleumföretag, enzymtillverkare, etanolprocessföretag och tillverkare och distributörer av jäststammar.

Läs mer

2014-08-05

CIMV and Dyadic enter
into collaboration to commercialize second generation biofuel
technology. Taurus provides the yeast.

Compagnie Industrielle de la Matière Végétale (“CIMV”)has signed a collaboration agreement to commercialize second generation biofuel and biobased chemical technology with Dyadic International, Inc. (“Dyadic”) (OTCQX: DYAI). Taurus Energy AB cooperates with both CIMV and DYADIC in developing second generation biofuel technology, in where Taurus will provide the yeast.

Läs mer

2014-07-08

First commercial-scale gallons of cellulosic ethanol produced

The very first commercial-scale gallons of cellulosic ethanol were produced this week at the Quad County Corn Processors plant in Galva, Iowa.

Läs mer

Taurus Energy AB

ADRESS: Ideon Science Park, E201ABDE-7453-4489-88BD-8944049FE5AC39.png SE-223 70 Lund,

TEL: 046-286 86 10  E-POST: info@taurusenergy.eu

Design by Xpresso Publishing