Tidigare rapporter (2009 och tidigare) finns att tillgå på begäran.

Om aktien

Taurus Energys aktie är noterad på Aktietorget sedan 17 juni 2003. Aktiens kortnamn är TAUR B och har ISIN-koden SE0001075102. Antalet aktier uppgår till 86 085 223 st varav är 3 974 310 är A-aktier och 82 110 913 st är B-aktier. Aktien har ett kvotvärde om 0,06 SEK.

Våra 20 största aktieägare finns listade här.