Ändrat datum för halvårsrapport

Publicering av Taurus Energys halvårsrapport har tidigarelagts från 15 april till 8 april 2016.

Detta på grund av praktiska skäl då ordinarie publiceringsdatum sammanfaller med andra åtaganden som inte kan flyttas.