Årsstämmokommuniké finns nu tillgänglig

Kommuniké från årstämma 21 november i Norrköping finns nu att tillgå. Läs eller ladda ner kommunikén nedan.

Årsstammokommunike 2016