Årsstämmokommuniké

Bifogat detta meddelande finner ni kommuniké från årsstämma i Taurus Energy AB (publ) den 8 december i Göteborg.

Årsstämmokommuniké