Bokslutskommuniké Q4 2016 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned kommunikén nedan eller på http://taurusenergy.eu/om-bolaget/

bokslutskommunike-q4-2016