Bokslutskommuniké Q4 2017 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned kommunikén nedan eller på http://taurusenergy.eu/om-bolaget/

Bokslutskommuniké Q4 2017 Taurus Energy