Bokslutskommuniké Q4 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned kommunikén här eller på https://taurusenergy.eu/om-bolaget/