Bokslutskommuniké Q4 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned kommunikén nedan eller på www.taurusenergy.eu/om-bolaget

Bokslutskommuniké Q4 2018