EU-projektet 2GBIOPIC stängs ned

Projektets koordinator CIMV (la Compagnie Industrielle de la Matèrie Végétale) har meddelat att 2GBIOPIC, ett projekt ämnat att bygga en demonstrationsanläggning för andra generationens etanolproduktion, avslutas före fullbordan. Anledningen är att tillräckliga privata investeringar i den planerade anläggningen inte kunnat säkras i tid.

Taurus Energy arbetade i tidigt skede av projektet med design av jäststammar för användning i den planerade anläggningen och levererade dessa under utsatt projektperiod. Taurus vidare arbete med bl.a. jästuppodlingsmetod för demonstrationsanläggningen var i projektplanen förlagt till senare arbetspaket, vilka på grund av fördröjningar i föregående steg inte hann inledas. De förutbetalda medel från EU för de arbetspaket som inte hunnit inledas kommer nu att återbetalas, vilket för Taurus del omfattar ca 400 000 kr.

INEA har granskat projektet och konstaterat att det tekniska arbetet varit väl utfört men att maximal tid för anskaffning av privat kapital till uppförande av demonstrationsanläggningen har nåtts och att projektet därmed avslutas.