Förlängd teckningstid för kommande nyemission i Taurus Energy AB (publ)

Ny sista dag för teckning i företrädesemissionen är 12 januari 2018 och ny sista dag för handel med teckningsrätter är 10 januari 2018.

Styrelsen i Taurus Energy AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den kommande nyemissionen med sju (7) dagar vilket innebär att sista dag för teckning infaller fredagen den 12:e januari 2018 istället för tidigare 5 januari. Perioden för handel med teckningsrätter förlängs därmed till 10 januari 2018 från tidigare 3 januari 2018.

Pressmeddelande