Förslag till ny styrelseordförande

Håkan Gartell har meddelat att han inte står till förfogande för omval som ordförande. Han har varit med i Taurus Energys och dess föregångares styrelse sedan 1989.

Till efterträdare har valberedningen inför årsmötet 21 november 2016 enhälligt föreslagit Per Jansson(f.1956), VD i läkemedels- och utvecklingsbolaget Vicore Pharma. Per har lång erfarenhet av bolag liknande Taurus Energy, bl:a som utvecklingsdirektör i GU Holding AB. GU-Holding är kopplat till Göteborgs universitet och är en inkubator för nybildade bolag med anknytning till forskarvärlden. Per är dessutom bosatt i Göteborg där Taurus Energy bedriver kundanpassning och utveckling av jäststammar.