Gemensamt avtal

Taurus Energy AB, SEKAB BioFuel Industries, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Universitet tecknar ett gemensamt avtal för industriellt utvecklingsarbete kring etanolproduktion.

​Taurus Energy AB, SEKAB BioFuel Industries (en ledande etanolleverantör i Europa), Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Universitet har tecknat avtal om att tillsammans vidareutveckla och genomföra tester i större skala med Taurus jäststammar för jäsning av både sex‐ och femkolssocker. Utvecklingsarbetet, som beräknas ta cirka två år, kommer huvudsakligen att ske vid testanläggningen vid institutionen för kemi och bioteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, vid institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet och i SEKAB:s pilotanläggning för cellulosaetanolutveckling i Örnsköldsvik.

Läs pressmeddelandet nedan

Pressmeddelande 20081124