Halvårsrapport finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ner redogörelsen nedan eller på www.taurusenergy.eu/om-bolaget.

Halvårsrapport 2016-02-29