Taurus Energys jäststam XyloFerm® accepteras av EPA för kommersiell användning

Taurus Energy AB har fått besked av den amerikanska miljömyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) att deras MCAN (Microbal Commercial Activity Notice) granskning av Taurus Energys jäststam XyloFerm® har genomförts utan anmärkningar. Det innebär att Taurus Energy nu har tillstånd att påbörja kommersiell produktion och försäljning av produkten på den amerikanska marknaden från och med den 15 juni 2015.

Översyn enligt MCAN är ett krav för kommersiell användning av GMO-klassificerad (Gene Modified Organism) jäst och reglerat av EPA. Även om den avtalade granskningen bara är 90 dagar krävs det många månader av detaljerat arbete och genomgångar för att kunna skicka in en komplett ansökan till EPA.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Welin, VD, telefon: 046-286 86 10 lars.welin@taurusenergy.eu Eddy Christensson, Vice President Sales & Marketing, North America, 952 926-0100 Info@energlink.com

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu