Information gällande patentansökan US15/305,480 (XyloFerm)

Amerkanska patentverket (USPTO) har på sin hemsida noterat att en s.k. Final Rejection för patentansökan US15/305,480 (XyloFerm) har skickats till Taurus Energy AB. Namnet till trots rör det sig inte om något slutligt avslag för ansökan.

Föreläggandet från USPTO meddelar att patentkraven rörande de specifika stammar som listas i ansökan är klara att godkännas, vilket är goda nyheter, men att invändningar finns kvar mot patentkraven rörande metoden för att skapa denna sorts stammar. Taurus behöver inkomma med kompletterande data till USPTO den 2 April 2019, alternativt den 2 Juli 2019 mot förlängningsavgift, för att behålla metodkraven i den aktuella ansökan. Taurus har även alternativet att efter detta dela upp ansökan för att fortsätta söka skydd för metoden i separat patentansökan. Bolagets mål är att erhålla ett så brett skydd som möjligt för både produkt och metod.

Läs pressmeddelandet här.