Insynsförsäljning – Lars Welin

Lars Welin, f.d. VD för Taurus Energy, sålde den 17 juni 2016 en större del av sitt aktieinneav i bolaget (149 170 av 163 670 aktier). Försäljningen skedde i samband med att Lars blev svårt sjuk och önskade realisera sina tillgångar. Rapporteringen av transaktionen till Aktietorget fördröjdes till följd av sjukdomen och Aktietorgets eget insynsregister hann under perioden stängas, då insynshandel sedan 3 juli 2016 rapporteras till Finansinspektionen. Efterssom avyttringen skedde innan Finansinspektionens övertagande av insynsregistret kan vi inte heller rapportera dit.

Då rapporteringen fallit mellan systemen redovisar vi istället transaktionen i detta meddelande.

Lars har jobbat för Taurus på konsultbasis sedan han avgick som VD men av ovanstående skäl mycket lite den senaste tiden. Lars är inte längre registrerad som permanent insynsperson i Taurus Energy.

Läs pressmeddelandet