Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma fredagen den 8 december 2017 kl. 13.00 på Gothia Towers, Mässans väg 24, 402 26 Göteborg.

Kallelse, fullmaktsformulär och valberedningsprotokoll finns att läsa eller ladda ner nedan samt på http://taurusenergy.eu/om-bolaget/

Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag

fullmaktsformular-2017

Valberedningens protokoll 2017