Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 13.00 på på Ideon Science Park, Beta-huset, sal Ragnar Josephson, Scheelevägen 17, Lund.

Kallelse, fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt valberedningsprotokoll finns att läsa eller ladda ned på www.taurusenergy.eu/om-bolaget eller nedan.

 

Kallelse till årsstämma 2018

Fullständiga förslag 2018

fullmaktsformulär 2018

Valberedningsprotokoll 2018