Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma måndagen den 21 november 2016 kl. 11.00 hos Lantmännen Agroetanol, Hanholmsvägen 69, 602 38 Norrköping.

Kallelse, fullmaktsformulär och valberedningsprotokoll finns att läsa eller ladda ner nedan samt på http://taurusenergy.eu/om-bolaget/

 

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens protokoll