Kvartalsrapport Q3 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned rapporten här eller på

https://taurusenergy.eu/om-bolaget/