Kvartalsredogörelse Q1 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned redogörelsen nedan eller på www.taurusenergy.eu/om-bolaget

Kvartalsredogörelse Q1 -2020 Taurus Energy