Kvartalsredogörelse Q1 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned redogörelsen nedan eller på http://taurusenergy.eu/om-bolaget/

Kvartalsredogörelse Q1 2016-2017