Kvartalsredogörelse Q1 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ned reodgörelsen nedan eller på http://taurusenergy.eu/om-bolaget/

Taurus Energy Kvartalsredogörelse Q1 2017-2018