Kvartalsredogörelse Q3 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ner redogörelsen nedan eller på http://taurusenergy.eu/om-bolaget/

Kvartalsredogörelse Q3 2016 – 2017