Kvartalsredogörelse för Q3 finns nu tillgänglig

Läs eller ladda ner redogörelsen nedan eller på www.taurusenergy.eu/om-bolaget.

Kvartalsredogörelse Q3 2015-2016