Lallemand Biofuels & Distilled Spirits på besök i Göteborg

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS) ordförande Angus Ballard och det team som ansvarar för teknisk support och försäljning av XyloFerm® kommer den 5-6 juni till Göteborg för att besöka Taurus Energy.

Det huvudsakliga syftet med besöket är ett av Taurus Energys och LBDS’s styrkommittés halvårliga möten där pågående aktiviteter, strategi och teknologi avhandlas. En visning av Taurus laboratorier och tekniska resurser är också planerad då det är första gången ett av dessa möten äger rum i Göteborg.

Först på agendan är de pågående testerna av XyloFerm®  i kommersiell skala med Quad County Corn Processors (QCCP) i Galva, Iowa. Målsättningen med testerna är att addera xylosjäsning till omvandlingen av cellulosa, i det här fallet majsfiber, till etanol i Cellerate™-processen och på så sätt öka utbytet. Läs mer om utvärderingen här.

Den långsiktiga strategin kommer också att diskuteras och även om USA är i fokus för tillfället är Taurus och LBDS öppna för att utöka samarbetet till nya marknader där möjligheter uppstår.

Se nyhetsbrev