Notice of Allowance – patentansökan US15/305,480 (XyloFerm)

Patentansökan för Taurus Energys jäststam XyloFerm har givits en s.k. notice of allowance på Amerkanska patentverkets hemsida. Detta innebär att ansökan i nuvarande form är klar att godkännas efter inbetalning av godkännandeavgift.

Ansökan delades tidigare under året upp i två separata ansökningar; en för de specifika stammar som angivits i patentkraven och en för den metod som använts för att skapa sagda stammar. Godkännandenotisen avser det stamspecifika patentet och godkännandeavgiften kommer att betalas in inom den givna fristen på 3 månader i samband med att den avdelade patentansökan för metodiken lämnas in.