Offentliggörande av teaser, investeringsmemorandum och anmälningssedel

Med anledning av den nyemission som inleds 19 december publiceras härmed investeringsmemorandum, teaser och anmälningssedel på www.taurusenergy.eu, www.aktietorget.se samt www.eminova.se.

Erbjudandet i sammandrag:

Avstämningsdag

15 december

Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt

13 december

Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt

14 december

Företrädesrätt

För varje A-aktie erhålles en teckningsrätt av serie A, för att teckna en ny A-aktie krävs åtta teckningsrätter.

För varje B-aktie erhålles en teckningsrätt av serie B, för att teckna en ny B-aktie krävs åtta teckningsrätter.

Teckningstid

19 december 2017 till 12 januari 2018

Teckningskurs

1,30 kr per aktie, oavsett serie

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 till och med 10 januari 2018.

Handel med BTA

Handel med BTA av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 fram till dess att de nya aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket och omvandling av BTA skett.

Garanti

Lantmännen ek.för. har garanterat 5 Mkr i emissionen.

Antal aktier innan emissionen

3 974 310 A-aktier

82 110 913 B-aktier

Emissionsvolym

496 788 A-aktier

10 263 864 B-aktier

Total emissionslikvid: 13 988 847,60 kr

 

Eminova fondkommission har varit administrativ rådgivare i samband med emissionen.

 

Pressmeddelande

Investeringsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel