Tidigare rapporter (2009 och tidigare) finns att tillgå på begäran.

Om aktien

Taurus Energys aktie är noterad på Spotlight (f.d. Aktietorget) sedan 17 juni 2003. Aktiens kortnamn är TAUR B och har ISIN-koden SE0001075102. Antalet aktier uppgår till 92 676 718 st varav är 4 460 112 är A-aktier och 88 216 606 st är B-aktier. Aktien har ett kvotvärde om 0,06 SEK.

Våra 20 största aktieägare finns listade här.