Årsstämma 25 februari 2022

Kvartals- och delårsrapporter

Tidigare rapporter (2009 och tidigare) finns att tillgå på begäran.

Om aktien

Taurus Energys aktie är noterad på Spotlight (f.d. Aktietorget) sedan 17 juni 2003. Aktiens kortnamn är TAUR B och har ISIN-koden SE0001075102. Antal utestående aktie per den 31 augusti 2021 var 2 723 112 A-aktier och 183 672 809 B-aktier, totalt 186 395 921 aktier. Aktien har ett kvotvärde om 0,06 SEK.

Våra största aktieägare finns listade här.