Teckningsoptioner TO3 B

Årsstämma 20 november 2020

Kvartals- och delårsrapporter

Tidigare rapporter (2009 och tidigare) finns att tillgå på begäran.

Om aktien

Taurus Energys aktie är noterad på Spotlight (f.d. Aktietorget) sedan 17 juni 2003. Aktiens kortnamn är TAUR B och har ISIN-koden SE0001075102. Antalet aktier uppgår till 157 822 698 st varav 2 723 112 är A-aktier och 155 099 586 st är B-aktier. Aktien har ett kvotvärde om 0,06 SEK.

Våra största aktieägare finns listade här.