Etanolproduktion från cellulosabaserade råvaror såsom majsrester, halm och sockerrörsbagass kan övergripande sammanfattas i fyra steg:

Förbehandling: I förbehandlingssteget krossas råvaran och bryts ned med värme och svag syra för att omvandla det mesta av biomassans hemicellulosa till femkolssocker (s.k. hydrotermisk förbehandling).

Hydrolys: Här tillsätts vatten och enzymer för en s.k. enzymatisk hydrolys som omvandlar resterande hemicellulosa och det mesta av cellulosan till fem- respektive sexkolssocker.

Fermentation: De frigjorda sockermolekylerna, både fem- och sexkolssocker, jäses till etanol med hjälp av genetiskt modifierad jäst.  Taurus Energys XyloFerm®, som kan jäsa både glukos (sexkolssocker) och xylos (femkolssocker), ökar t.ex. utbytet av majsgrödan med upp till 40 % jämfört med konventionell jäsning genom att utnyttja även hemicellulosan i majsresterna.

Destillation: Den färdigjästa lösningen destilleras för att rena och koncentrera den producerade etanolen.