XyloFerm®

XyloFerm® är en robust prototrof jäststam för produktion av etanol från C6- och xylosströmmar. XyloFerm® erbjuder minimal biproduktsbildning och hög tolerans mot vanligt förekommande inhibitorer i cellulosaderiverade substrat.

XyloFerm® är en Generation 2-plattform från Taurus Energy (Sverige) som marknadsförs och distribueras av i USA av Lallemand Biofuels & Distilled Spirits.

Se XyloFerm® i Lallemands produktkatalog

Produktblad