Optionsprogram 2017/2021 fulltecknat

1 000 000 optioner har tecknats av Taurus Energy AB:s forskare samt verkställande direktör i ett fyraårigt incitamentsprogram framröstat vid årsstämma 8 december.

Vid bolagsstämma i Taurus Energy AB den 8 december i Göteborg beslutades att emittera högst          1 000 000 teckningsoptioner till bolagets forskare och verkställande direktör. Samtliga optioner i programmet har tecknats, varav verkställande direktören har tecknat 600 000 optioner och bolagets två heltidsantällda forskare har tecknat 400 000 optioner. Forskarnas 400 000 optioner har betalats av bolaget.

Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 3,28 kr. Optionerna har en period om 4 år och priset är 0,13 kr per option. Aktiekapitalet kommer vid fullt nyttjande av optionerna öka med 60 000 kr.

 

Pressmeddelande