Positiv studie

Studenter vid George Washington University publicerar en positiv rapport om Taurus Energy och dess potential på den amerikanska etanolmarknaden.

En grupp studenter vid George Washington University har publicerat en rapport om Taurus Energy och möjligheterna för företaget att ta sig in på den amerikanska marknaden genom att licensiera ut sin process för att fermentera träcellulosa till etanol för energiproducenter. Studenterna anser att det faktum att statens krav på cellulosaetanol snabbt ökar tillsammans med den begränsade konkurrensen på marknaden gör att det finns en potentiell efterfrågan på Taurus teknik. De framhåller att det finns många fördelar med Taurus huvudprodukt – jäst framställd med fermentationsteknik – jämfört med traditionell jäst, eftersom den är bättre lämpad för produktion av andra generationens etanol. Taurus teknik bygger på 9 patent som har utvecklats av 22 forskare från 10 länder. Den innebär att sockerarter med fem kolatomer (pentoser), som finns i restprodukter från majs- och sockerrörsodling, kan omvandlas till etanol.

Produktionen av råmaterial och de statliga incitamenten gör den amerikanska marknaden intressant

Enligt rapporten erbjuder den amerikanska etanolmarknaden stora möjligheter. USA är världsledande inom etanolproduktion i dag – mellan 2008 och 2009 ökade tillverkningen från 34 till 40,7 miljarder liter. Energidepartementet förväntar sig att ökningstakten kommer att vara 50 000 fat om dagen i slutet av 2011. Från politisk synpunkt gör den stora produktionen av råmaterial (majs) och de statliga incitamenten att etanolindustrin är stark.De kraftiga oljeprishöjningarna 2005 ledde till en hög tillväxt i branschen. En annan pådrivande faktor är USA:s mål att vara energioberoende. Många amerikaner anser att man genom att använda etanol kan minska oljeimporten, reducera USA:s handelsunderskott och i stället utveckla den inhemska industrin. Men det finns också några negativa faktorer, såsom kritik mot statlig finansiering och statsstöd till branschen, samt hotet från oljebolagens etanolblandningar.

Taurus kan göra anläggningarna effektivare och öka produktiviteten

I studenternas rapport redovisas också potentiella kunder i form av 189 etanolfabriker i 26 olika delstater i USA. De producenter som har hög kapacitet (över 3,8 miljarder liter om året) är särskilt intressanta för Taurus. Avslutningsvis framhåller man i rapporten att etanolproducenterna skulle ha mycket att vinna på att effektivisera sina anläggningar och öka produktiviteten. Slutsatsen är att detta skulle kunna åstadkommas genom licensavtal med Taurus, som skulle kunna öka en etanolfabriks effektivitet med upp till 85 %.