Positivt utlåtande gällande Distillers Grains producerat med XyloFerm®

Den expertpanel Taurus Energy sammankallat har lämnat ett positivt utlåtande gällande  Distillers Grains (djurfoder) producerat med XyloFerm®.

Panelmedlemmarna har, individuellt och kollektivt, fastställt att användning av den modifierade Saccharomyces cerevisiae-stammen XyloFerm Taurus13 producerar Distillers Grains (djurfoder) med näringsprofiler jämförbara med de som finns beskrivna i den offentliga litteraturen. Panelen konstaterade därutöver att, i de fall där foderprodukten producerad med den modifierade jäststammen (XyloFerm) uppvisade högre koncentrationer av näringsämnen jämfört med kontrollen, skillnaderna var obetydliga eller kan ses som välgörande i det att de kan utgöra ett viktigt, näringsrikt alternativ i formulering av boskapsdieter.

Panelen konstaterade således att de genetiska modifikationer som använts för att skapa XyloFerm®-stammarna inte  ligger till grund för att frångå den säkerhetsbedömning och riskprofil som gäller för ickemodifierad vildtypsjäst, vars säkerhet är väl dokumenterad i den offentliga litteraturen. Följdaktligen är Distillers Grains prodcerat med  XyloFerm-stammarna som Taurus utvecklat  och expertpanelen granskat GRAS (Generally Regarded As Safe), d.v.s. säkert för konsumption i form av djurfoder i enlighet med 21 C.F.R. § 570.30(b)*, baserat på vetenskaplig procedur.

*21 C.F.R. § 570.30(b): General recognition of safety based upon scientific procedures shall require the same quantity and quality of scientific evidence as is required to obtain approval of a food additive regulation for the ingredient. General recognition of safety through scientific procedures shall ordinarily be based upon published studies which may be corroborated by unpublished studies and other data and information.

Läs pressmeddelandet