Positivt utlåtande gällande XyloFerm® som foderkomponent

Den expertpanel Taurus Energy sammankallat har lämnat ett positivt utlåtande gällande XyloFerm® som foderkomponent. Det återstår för panelen att bedöma och lämna utlåtande gällande den slutgiltiga foderprodukten.

Panelmedlemmarna har, individuellt och kollektivt, fastställt att de genetiska modifikationer som gjorts för att skapa XyloFerm®-stammarna inte  ligger till grund för att frångå den säkerhetsbedömning och riskprofil som gäller för ickemodifierad vildtypsjäst, vars säkerhet är väl dokumenterad i den offentliga litteraturen. Till följd av detta är de XyloFerm®-stammar som panelen utvärderat GRAS (Generally Regarded As Safe), d.v.s. säkra att konsumera, som komponent i djurfoder i form av inaktiverad biomassa enligt 21 C.F.R. (Code of Federal Regulations) § 570.30(b)*, baserat på vetenskaplig procedur.

Panelen avser göra en separat bedömning av den slutgiltiga foderproduktens säkerthet och har efterfrågat kompletterande data i form av en jämförande studie av foderprodukten DG (Distillers Grains) producerad med XyloFerm® respektive omodifierad jäst.  Taurus Energy inleder nu samarbete med en etanolproducent för att framställa denna data.

*21 C.F.R. § 570.30(b): General recognition of safety based upon scientific procedures shall require the same quantity and quality of scientific evidence as is required to obtain approval of a food additive regulation for the ingredient. General recognition of safety through scientific procedures shall ordinarily be based upon published studies which may be corroborated by unpublished studies and other data and information.

Läs Pressmeddelandet