Uppdatering angående jämförande foderstudie

Quad County Corn Processors har meddelat Taurus att produktionen av Distillers Grains (foderprodukten) med XyloFerm® respektive omodifierad jäst är avslutad och att proverna nu har skickats till ett oberoende laboratorium för analys. Analysresultaten kommer snarast möjligt granskas av Taurus expertpanel.