Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med Taurus Energys BTA B (Betald Tecknad Aktie) är 2018-03-05.  Stoppdag är 2018-03-07 och aktier beräknas distribuerade till respektive VPkonto/depå 2018-03-09.

Taurus Energy genomförde i slutet av förra året en nyemission som avslutades 19 januari 2018. Totalt 6 591 495 aktier varav 485 802 A-aktier och 5 721 078 B-aktier emitterades och har registerats på bolagsverket. Sista dag för handel med Taurus Energys BTA B (Betald Tecknad Aktie) är 2018-03-05.  Stoppdag är 2018-03-07 och aktier beräknas distribuerade till respektive VPkonto/depå 2018-03-09. Totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 92 676 718 st varav 88 216 606 är B-aktier och 4 460 112  är A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 5 560 603,08 kr efter emissionen.

Pressmeddelande