Statusuppdatering 2016-08-16

Syngenta och Quad County Corn Processors planerar XyloFerm®-test

Cellerate™ är en process som möjliggör produktion av cellulosabaserad etanol från majskärnans fibrer och som marknadsförs av Syngenta, med amerikanskt huvudkontor för utsäde (Seed Headquarters) i Minnesota, och Quad County Corn Processors (QCCP), Galva, Iowa, i samarbete. Det är en s.k. bolt-on-process som är designad att implementeras i existerande fabriker och processen har visats öka produktiviteten med 26 % när den används ihop med Syngentas Enogen®-majs. Produktiviteten kan ökas ytterligare genom att använda en jäststam som kan jäsa både C5- och C6-socker, och Syngenta/QCCP har därför för avsikt att tillsammans med Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits utvärdera XyloFerm® för detta syfte. Utvärderingen är dock avhängig av att vi får ett regulatoriskt godkännande för inblandning av XyloFerm® i djurfoder från AAFCO/FDA, och kommer starta först efter att godkännade erhållits (tidigast januari 2017 enligt tidigare information).

Läs mer om Cellerate™ här:

http://grainmarketnews.com/13345/syngenta-ready-to-expand-cellerate-process-technology.html

http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2014/09/09/syngenta-launches-new-cellulosic-ethanol-technology-cellerate-and-qccp-deploys-it-in-iowa/

Jämförande foderstudie med Quad County Corn Processors

Den jämförande studien av Distillers Grains (DG) för foderinblandning producerat med XyloFerm® respektive omodifierad jäst är igång och Taurus kan meddela att Quad County Corn Processors (QCCP) är den industriella etanolproducent som genomför studien. Med QCCP som leverantör av studien och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits som leverantör av jäststammarna (XyloFerm® samt omodifierad stam) uppfyller vi kraven på industriell relevans när/om resultaten tas i beaktande av AAFCO/FDA.

Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits

Samarbetet med Lallemand har fungerat väl och kommer att fortsätta. Lallemand BDS har varit Taurus Energy till stor hjälp med både tekniskt kunnande och marknadsföring av XyloFerm®. Senast på Fuel Ethanol Workshop i Milwaukee fick XyloFerm® god exponering i Lallemand BDS’s monter på mässgolvet. Lallemand BDS försåg oss även med tröjor för att synliggöra Taurus Energy som partner, bilder finns i pdf-versionen längst ner på sidan.

(Läs gärna Lallamand BDS’s rapport från mässan här:

http://www.lallemandbds.com/wp-content/uploads/2016/07/FEW-review-2016-internal-portal_final.pdf)

Brasilien

Utvärderingen med det brasilianska teknologicentret är återupptagen och pågår nu på båda håll. Utvärderingen av Taurus jäststammar är en del i teknologicentrets arbete med att utforma en modell för andra generationens etanolproduktion och är således ett långsiktigt projekt. Som tidigare nämnts ser Taurus samarbetet som ett bra sätt att synliggöra bolaget på den brasilianska marknaden.

Sweetwater

Vi är fortsatt bundna av sekretess gällande Sweetwater.  Deras process är fortfarande under utveckling vilket gjort det svårt att utvärdera om Taurus jäst och Lallemand BDS’s distributionsmetod är rätt för dem.  Vi återkommer med ytterligare information när vi kan.

Kina/Indien

Taurus har valt att i nuläget nedprioritera vidare utvärderingar med den kinesiska motparten.  Detta dels på grund av viss osäkerhet kring hantering av immateriella rättigheter på den kinesiska marknaden , men även på grund av behovet  av att fokusera på mer marknadsnära projekt.

Det indiska företag som Taurus arbetat med har meddelat att de i sin utvärderingsprocess inte ser prestanda i nivå med sin interna referens, men att fortsatt samarbete välkomnas. Taurus avser fortsätta den tekniska diskussionen och återkomma med en förbättrad jäststam i framtiden.

2G BIOPIC

Taurus har för tillfället uppfyllt sina åtaganden för EU-projektet 2G BIOPIC och väntar nu in vidare instruktion från projektkoordinatorn CIMV i Frankrike.

Interna projekt

De interna projekt som inleddes under våren syftar till att ytterligare förbättra Taurus kärnteknologi. Vi har flera starka xylosjäsande jäststammar men den tekniska utvecklingen på området stannar inte av och vi måste kontinuerligt förbättra vår teknologi för att hålla oss konkurrenskraftiga. Detta arbete behöver balanseras med kundutvärderingar för att inte sprida bolagets resurser för mycket.

 

Läs eller ladda ner detta meddelande som pdf här.