Statusuppdatering AAFCO/FDA – Svar inlämnat

Taurus Energys arbete med att besvara de frågor som ställts av AAFCO/FDA är färdigställt och det kompletta svaret har nu lämnats till FDA för granskning.

Taurus Energy mottog hösten 2017 en rad frågor från granskarna vid FDA (US Food and Drug Administraion) gällande Bolagets pågående ansökan om marknadsgodkännade för XyloFerm® i djurfoderprodukter på den nordamerikanska marknaden. Taurus har under vintern och våren arbetat med att formulera svar och förtydliganden, samt i samarbete med Quad County Corn Processors utfört kompletterande experimentellt arbete där sådant krävts för att besvara granskarnas frågor. Arbetet är nu färdigställt och de sammanställda svaren skickade till FDA för granskning.