Statusuppdatering AAFCO/FDA

Taurus Energys arbete med att besvara de frågor som ställts av AAFO/FDA närmar sig färdigställande och väntas klart för inskick under april månad.

Taurus Energy mottog hösten 2017 en rad frågor från granskarna vid FDA (US Food and Drug Administraion) gällande Bolagets pågående ansökan om marknadsgodkännade för XyloFerm® i djurfoderprodukter på den amerikanska marknaden. Taurus har under vintern arbetat med att formulera svar och förtydliganden, samt i samarbete med Quad County Corn Processors utfört kompletterande experimentellt arbete där sådant krävts för att besvara granskarnas frågor.

Det experimentella arbetet har varit den mest tidskrävande aspekten av arbetet men är nu färdigställt och de resulterande proverna är skickade till ett oberoende laboratorium för analys. Analysresultaten väntas inom två veckor och ska därefter sammanställas med övrigt förberett material. De färdiga svaren väntas vara redo att skickas till AAFCO under april månad.