SVT uppmärksammar etanol

Sveriges Television publicerade i helgen två artiklar om etanol som drivmedel. Miljöpartiet lägger fram förslag om att erbjuda bonus till bilägare som väljer att anpassa sina bilar till etanoldrift, och Professor Pål Börjesson vid Lunds Tekniska Högskola argumenterar för cellulosabaserad etanolproduktion i Sverige.

 

Miljöpartiet har lagt fram förslag om bonus för anpassning av bensinbilar till etanoldrift med argumentet att omställningen till miljövänliga drivmedel måste ske snabbt och att det bästa sättet är att anpassa redan existerande bensinmotorer till att använda biobränsle.

 

Läs mer på:

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljopartiet-satsar-pa-etanol-vill-ge-bonus-till-de-som-bygger-om-bilen

 

Professor Pål Börjesson vid Lunds Tekniska Högskola menar att etanol som drivmedel bör lyftas fram och att den teknik Sverige under lång tid skapat för produktion av cellulosabaserad etanol har mognat och måste sättas i bruk. ”I dag finns varken miljömässiga eller tekniska skäl att välja bort E85 – tvärtom” säger Börjesson.

 

Läs mer på:

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professorn-etanolen-maste-in-i-finrummet-igen

 

Vi på Taurus Energy är förstås mycket glada att se etanol, och i synnerhet cellulosabaserad sådan, lyftas fram som ett effektivt medel för minskade koldioxidutsläpp.

 

Taurus planerar för en företrädesemission om 22,2 MSEK, med teckningsperiod 26/11 – 11/12. Teckningskursen i emissionen är 0,48 SEK per unit, motsvarande 0,24 SEK per aktie. För mer information se pressmeddelande från Taurus Energy som offentliggjordes 2019-10-21, länk nedan.

https://taurusenergy.eu/taurus-energy-aktiebolag-publ-genomfor-foretradesemission-av-units/