Taurus Energy Aktiebolag anlitar ny leverantör avseende likviditetsgaranti

 

Taurus Energy Holding Aktiebolag (publ) (”Taurus” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Taurus B-aktie på Spotlight Stock Market.

 

Bolagets aktie kommer genom likviditetsgaranten ha handelsposter tillgängliga på både köp- och säljsidan i orderboken. Likviditetsgarantin ämnar till att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie samt ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien.

 

Uppdraget påbörjas den 22 november 2019.

 

Om Mangold

 

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner med potential. Mangold är en av de marknadsledande likviditetsgaranterna och uppdragstagarna som Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North.

 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ OMX Stockholm. Mangold är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden.

 

Läs pressmeddelandet här.