Taurus Energy offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B)

Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 18 mars 2021, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B), vilka emitterades i samband med Taurus Energys företrädesemission under 2019. Under perioden 1 mars – 16 mars 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 27 299 940 teckningsoptioner för teckning av 27 299 940 aktier av serie B, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 84 procent. Taurus Energy tillförs därmed cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,33 MSEK.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Taurus Energy med 27 299 940 aktier av serie B, från 157 822 698 till 185 122 638 aktier, varav 2 723 112 aktier av serie A och 182 399 526 av serie B. Aktiekapitalet ökar med 1 637 996,40 SEK, från 9 469 361,88 SEK till 11 107 358,28 SEK.

 

Läs Pressmeddelandet