Taurus Energy talare på The Alcohol School

Taurus Energy kommer att delta som föreläsare på The Alcohol School, anordnad av Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, i Bangkok i maj 2017. Taurus kommer att utbilda kursdeltagarna inom fermentation av femkolssocker.

Läs mer om The Alcohol School på: http://www.lallemandbds.com/education/ethanol-technology-institute/the-alcohol-school/