Uppdaterad bolagsanalys

Bifogat detta meddelande finner ni en uppdaterad bolagsanalys från Mangold Insight. Analysen finns även att tillgå på https://insight.mangold.se/analysis/taurus-energy-update/.

Taurus-Energy-Uppdatering-2021-03-08