Uppdatering AAFCO/FDA, GRAS

Uppdatering AAFCO/FDA

 Taurus har ingen indikaton om att ansökan om tilltånd för inblandning av XyloFerm® i djurfoder kommer att behandlas på AAFCOs (The Associasion of American Feed Control Officials) s.k. midyear meeting i januari 2017. Nästa gång AAFCO sammanträder är i augusti 2017.

Ansökan har nu varit registrerad i över ett år, men enligt Taurus konsult i frågan är denna sorts fördröjning tyvärr inte ovanlig och beror på överbelastning av FDA:s tekniska granskare.

Uppdatering GRAS

 Analysresultaten från den jämförande foderstudien som utfördes av Quad County Corn Processors är sammanställda och levererade till medlemmarna i expertpanelen. Panelmedlemmarna granskar nu resultaten individuellt och i grupp, för att därefter lämna sitt utlåtande till Taurus.