Uppdatering angående ansökan om godkännande av XyloFerm® i djurfoder – juli 2016

Taurus Energys ansökan om tilltånd för inblandning av XyloFerm® i djurfoder är fortfarande under granskning av FDA (US Food and Drug Administration) och kommer ej att behandlas på AAFCOs (The Associasion of American Feed Control Officials) möte 31 juli – 5 augusti 2016. Nästa tillfälle då ansökan kan tas upp för behandling av AAFCO är i januari 2017.