Utvärdering av XyloFerm® hos Quad County Corn Processors färdigställd

Utvärderingen hos Quad County Corn Processors, Iowa, har framgångsrikt demonstrerat att XyloFerm® omvandlar xylos (C5) och sexkolssocker (C6) till etanol i den fullskaliga Cellerate™-processen.

I april 2017 inledde Taurus Energy, Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, Syngenta och Quad County Corn Processors tester av XyloFerm® i Cellerate™-processen för att utvärdera jästens prestanda i stor skala. Testerna är nu avslutade och resultaten konfirmerar att XyloFerm® framgångsrikt kan omvandla xylos (C5) och sexkolssocker till etanol i den fullskaliga indutriella jäsningsprocessen.

Kommande steg involverar finjustering och optimering av processen ur både teknisk och ekonomisk synvinkel, för att åstadkomma optimal prestanda och ekonomisk nytta för samtliga parter i samarbetet.

Det fortsatta arbetet kommer under den överskådliga framtiden utföras i laboratorie- och pilotskala på grund av restriktioner i Quad County Corn Processors schemaläggning men Taurus Energy, Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, Syngenta och Quad County Corn Processors är hängivna att tillsammans åstadkomma robust och lönsam integration av xylos-till-etanol-omvandling i Cellerate™-processen.

Läs pressmeddelandet