Villkor för nyemission i Taurus Energy AB (publ)

Taurus Energy AB (publ) genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 19 december 2017  – 5 januari 2018. Notera att teckningstiden är ändrad från styrelsens ursprungliga förslag.

Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 14 MSEK. Nyemissionen som genomförs under perioden 19 december 2017  – 5 januari 2018.

Emissionslikviden avses användas primärt för finansiering av det fortsatta arbetet med kunder och tester, främst med Quad County Corn Processors och Syngenta, samt till finansiering av pågående och nya forsknings- och samarbetsprojekt, underhåll av patentportföljen och för att försäkra bolagets uthållighet.

I årsstämmokommuniké 8 december gick information ut om att 1 teckningsrätt ger rätt till 1 aktie. Detta är felaktigt och korrekt information är att 8 teckningrätter ger rätt till 1 aktie.

Vänligen observera att

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 645 639,12 kr, från 5 165 113,38 kr till 5 810 752,55 kr, genom nyemission av högst 496 788 aktier serie A respektive 10 263 864 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,06 kr.

Memorandum och anmälningssedel
Anmälningssedel samt Memorandum kan från och med den 18 december 2017 laddas ner från www.taurusenergy.eu samt www.eminova.se. Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se.

 

Läs pressmeddelandet här.